Frakt 79,-
Hent i Dyreparken
Unike produkter fra Dyreparken
Frakt 79, - Unike produkter - Hent i Dyreparken
Din handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.

Betingelser for nyhetsbrev

Vilkår for Dyreparkens nyhetsbrev:

Ansvarlig

Kristiansand Dyrepark AS er et heleid selskap under Dyreparken Utvikling AS (heretter brukes «Dyreparken» om konsernet som helhet). Dyreparken er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som følge av din påmelding til vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet omfatter destinasjon Dyreparken, herunder våre hoteller og overnattingssteder.

Kristiansand Dyrepark AS, Dyreparkveien 1, 4609 Kardemomme by, Norge
Organisasjonsnummer: 920165931

Dyreparken vil bruke dine personopplysninger til å administrere nyhetsbrevene. Dette betyr at vi bruker dine personopplysninger til å:

  • Opprette kundeprofiler med formål om å kunne gi deg tilbud og informasjon etter dine ønsker og interesser.
  • Kontakte deg via de kanaler du ønsker. Dette kan være pr. e-post og/eller SMS i forbindelse med arrangementer, produkter og/eller tjenester vi mener vil være av interesse for deg basert på din aktivitet tilknyttet nyhetsbrevene.
  • Utarbeidelse av statistikk om medlemmer er basert på aggregerte opplysninger.
    Vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger er at opplysningene er nødvendig for å registrere deg i nyhetsbrevet og å inngå denne avtalen med deg, samt å oppfylle denne avtalen (GDPR artikkel 6, 1, b).

Dersom vi behøver å behandle personopplysninger om deg som ikke er strengt nødvendig for å oppfylle denne avtalen eller å utarbeide statistikk men som er nødvendig for å oppfylle andre formål, vil vi innhente frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg til slik behandling (GDPR artikkel 6, 1, a).

Statistikk utarbeides for å få bedre forståelse av våre kunder. Det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å forbedre våre tjenester og produkter (GDPR artikkel 6, 1, f).

Vi vil ikke behandle dine personopplysninger for andre formål enn det som er angitt her, med mindre det er nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter (GDPR artikkel 6, c).

Dine personopplysninger behandles kun av Dyreparken. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når du enten har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter.

Dyreparken har iverksatt organisatoriske og tekniske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning. Dersom du melder deg ut av nyhetsbrevet vil vi slette dine opplysninger innen 30 dager.

Du har rett til å be oss om innsyn i de personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Forespørsler som nevnt over sendes til post@dyreparken.no.

Dersom du mener at Dyreparken har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss på personvernombud@dyreparken.no. Du har også rett til å klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

Du finner alltid våre oppdaterte personvernregler her.

Dyreparken forbeholder seg retten til å justere og tilpasse disse vilkårene for nyhetsbrevet, for eksempel ved endrede lovkrav. Dersom det gjøres endringer av betydning for deg, vil du bli informert om dette. Dersom du ikke aksepterer endringer du blir informert om, bør du melde deg ut av nyhetsbrevet.

Utmelding av nyhetsbrev skjer ved å klikke på link i nyhetsbrev.
Man melder seg av SMS-kommunikasjon ved å logge seg inn på Min Side på www.dyreparken.no.

Sist oppdatert: 23.9.2020